Pastoor Iwan Holder

Een aangrijpende gebeurtenis

Man die zijn vrouw bedriegt met 7 andere vrouwen

Mijn naam is Iwan Holder en ik ben geboren in Suriname district Nickerie op 7 juni 1959. In het jaar 1979 ben ik verhuist naar Nederland. Ik vertel hier een gebeurtenis die in mijn leven heeft plaatsgevonden.

Ik Iwan Holder, had een diep verlangen om een succesvol en gelukkig leven te leiden. Ik deed mijn best om een goede vader voor mijn kinderen te zijn, maar jammer genoeg zonder succes. Ik had een probleem, ik was een rokkenjager. Ik kon er niet vanaf komen, ik heb mijn leven onderzocht en ben gaan beseffen dat een leven zonder God, hopeloos, doelloos en geen blijvend voorspoed geeft.

Lees verder

De bijzondere missie van Helga en Iwan Holder

Iwan en Helga Holder zijn vanaf het jaar 2005 bezig een bijzondere missie te volbrengen in de plaats Wageningen in Suriname.

Na een turbulent leven met vele, dwalingen beproevingen, ziekte en verwarring, kwam Iwan Holder geheel onverwacht in contact met christenen. Zij , met name zijn neef Edgar Holder, maakten hem duidelijk dat alleen de Here hem uit de ellende, waarin hij terecht gekomen was, kon helpen; niemand anders. Alleen Jezus, de zoon van God, heeft de macht ons de weg naar genezing, een nieuw leven en voorspoed te wijzen. Gehoorzamend aan de roep van de Heer, bekeerde Iwan zich en begon in 2002 een nieuw leven samen met zijn vrouw Helga. Een helder visioen, openbaarde aan hem een boodschap van de Heer. Het ten uitvoer brengen van deze missie, voerde hem en zijn echtgenote Helga Holder naar zijn geboorteplaats Wageningen in Suriname.

Lees verder

De getuigenis van Iwan Holder

Een aangrijpende gebeurtenis en onthullende feiten over Bonoe & Winti’s

Mijn naam is Iwan Holder en ik geef hier een gebeurtenis die in mijn leven heeft plaatsgevonden. Hiermee wil ik u waarschuwen dat er alleen leven is door Jezus Christus Gods Zoon, aan te nemen in uw leven.

Ik dank God dat Hij in mijn leven is gekomen. God heeft een wonderbaar werk in mij èn mijn gezin gedaan. God heeft ons bevrijd en verlost van elke voorouders vloek en juk en genezen van elke ziektekwaal.

Onder vloek versta ik overeenkomstig de definitie van John Hofman; Nieuwleusen 1997, een bovennatuurlijke, onzichtbare kracht die doorwerkt van geslacht tot geslacht.

Alles wat God op aarde heeft verboden, heb ik gedaan! Ik heb in totaal zeventien kinderen bij zeven verschillenden vrouwen. Ik besefte niet dat ik mijn kinderen en die vrouwen pijn deed, ongelukkig en verdrietig maakte, totdat God mijn ogen opende.

Lees verder

Adres

Hoek Kromme-elleboogstraat /Hoofdweg
Wageningen, District Nickerie
Suriname.

Telefoon

Vragen: 08666168 (Suriname)
Bij geen gehoor: 08501173 (Suriname)
Telefoon Nederland: 0613896084 (NL)

Ondersteuning

Financiële en materiële ondersteuning van Wageningen is hard nodig. Uw bijdrage kan veel betekenen voor het herstel van de leefbaarheid van de getergde kleine stad en het geluk van de jongeren.

Overmakingen naar:

Stichting Nieuw Leven
Rekeningrnr : 8157383
Swiftcode: SURBSRPA

Online doneren klik hier.