De getuigenis van Iwan Holder

Een aangrijpende gebeurtenis en onthullende feiten over Bonoe & Winti’s

Mijn naam is Iwan Holder en ik geef hier een gebeurtenis die in mijn leven heeft plaatsgevonden. Hiermee wil ik u waarschuwen dat er alleen leven is door Jezus Christus Gods Zoon, aan te nemen in uw leven.

Ik dank God dat Hij in mijn leven is gekomen. God heeft een wonderbaar werk in mij èn mijn gezin gedaan. God heeft ons bevrijd en verlost van elke voorouders vloek en juk en genezen van elke ziektekwaal.

Onder vloek versta ik overeenkomstig de definitie van John Hofman; Nieuwleusen 1997, een bovennatuurlijke, onzichtbare kracht die doorwerkt van geslacht tot geslacht.

Alles wat God op aarde heeft verboden, heb ik gedaan! Ik heb in totaal zeventien kinderen bij zeven verschillenden vrouwen. Ik besefte niet dat ik mijn kinderen en die vrouwen pijn deed, ongelukkig en verdrietig maakte, totdat God mijn ogen opende.

Ik, Iwan Holder, leefde in de onderwereld. Ik zocht naar de “ware” voldoening zoals: macht, bezit, rijkdom, erkenning en succes. Het maakte mij niet hoe ik het zou krijgen, als het geld maar binnenstroomde, waardoor ik een onrustig en opgejaagd leven had. Dit allemaal leidde tot zelfvernietiging. Ondanks alles wat ik bezat mooie auto’s, vrouwen, geld, bedrijven, macht, roem en status, was mijn hart leeg. Anders gezegd: “ik was nog steeds diep ongelukkig”.

Vanaf mijn jonge jaren moest ik altijd presteren. Mijn ouders dwongen mij hoge prestaties te leveren opschool, maar dit lukte niet altijd. Ik kreeg last van faalangst, hyperventilatie en lichamelijke kwalen door de druk die mijn ouders op mij legde. Ik had het gewoon niet in mij om te studeren.
Sinds kind af aan voelde ik mij vaak angstig en onrustig. Ik had last van migraine en ik voelde mij afgewezen en verworpen. Ik was ook bang om in donkere kamers te slapen. Zelfs in mijn volwassenen jaren had ik hier nog last van en het werd alleen maar erger.

Ik begon jong met werken en ik keek op tegen mensen met geld, macht en status. In 1979 verhuisde ik naar Nederland, eigenlijk om te studeren, maar ik stapte de onderwereld in. Ik ontmoette mensen met geld, status, grote auto’s en veel vrouwen. Toen ik zag wat ze hadden, werd ik gierig en hebzuchtig. Ik wilde ook wat ze hadden en zelfs nog meer. Ik begon met ze mee te doen en belandde in de gevangenis. In de gevangenis dacht ik na hoe ik het de volgende keer beter zou gaan doen. Toen ik eruit kwam werd ik nog erger dan daarvoor, want in de gevangenis leerde ik grote jongens van de onderwereld kennen die levenslang hadden gekregen. Zij leerden mij hoe te overleven in de onderwereld. Ik zette bedrijven op en deed veel zaken, waardoor er veel vrouwen in mijn leven kwamen. In het gevaarlijke leven dat ik leidde, had ik vrienden om mij heen die mij beschermden. Mijn leven was vol met stress, spanning en angst, want ik moest iedere keer om mij heen kijken. Daarnaast had ik ook een leven vol feesten, vrouwen, geld en alles waar mijn hart naar verlangde probeerde ik uit. Ik was voor niemand bang en ik was een gevoelloos mens geworden.

Op een dag, na zaken doen, probeerde iemand mij te vermoorden. Hij stak 4x in mij, maar op een bovennatuurlijke wijze werd ik niet geraakt door zijn 30 cm lange mes. Toen ik wegkwam greep hij naar zijn pistool en rende achter mij aan om mij neer te schieten, maar hij kreeg mij niet te pakken. Vanaf dat moment was ik geestelijk gebroken en mijn leven ging alleen maar achteruit. Ik zat vol met haat, wrok, boosheid, bitterheid en ik wilde wraak nemen op hem. Ik kreeg onrustige en slapenloze nachten en de nachten dat ik sliep kreeg ik nachtmerries. In die nachtmerries leek het alsof ik mijn tegenstander in mijn kamer zag, waardoor ik mijn pistool op scherp naast mij had, om mezelf het gevoel te geven dat ik beschermd ben om goed te kunnen slapen.
Alle gevoelens die mij teisterde probeerde ik uit te schakelen door harder te werken. Ik raakte op den duur geestelijk en lichamelijk uitgeput. Ik was moe van het piekeren en mijn lichamelijke kwalen werden erger, zoals: pijn in de nek, schouders, hoofd, onderrug, maag, duizeligheid en kreeg last van vergeetachtigheid. Ik werd erg depressief en er leek maar geen eind aan te komen, ik kreeg zelfmoordneigingen. Ten einde raad ging ik naar de dokter en deze verwees mij naar verschillende specialisten. Alle uitslagen waren positief, ik kreeg te horen:”Meneer Holder u bent gezond!”.

De specialisten konden geen ziektebeeld vinden, ik was volgens hen kerngezond, maar toch voelde ik mij doodziek. Ik wist niet wat er met mij aan de hand was, dus ik ging verder zoeken naar genezing. Ik ben naar verschillende “Bonuman” (helderzienden), paragnosten (paranormale hulpverleners met tarotkaarten), hypnotiseurs, magnetiseurs geweest en ik heb ook een acupunctuur behandeling gehad. Dit ging allemaal gepaard met rituelen. Dit zijn allemaal toverij behandelingen, ook al beweerd men van niet!

De magnetiseurs gebruikten handopleggingen en maakte strijkbewegingen met hun handen over mijn lichaam, volgens hen haalde ze op die manier negatieve energie uit mijn lichaam, maar uiteindelijk verplaatsten de pijnen zich naar andere delen van mijn lichaam. In feite vind er een geestelijke overdracht plaats, omdat je je geestelijk hebt opengesteld. Als gevolg van je openstelling worden de psychische klachten erger. Ik kreeg dan last van slapeloosheid, onrust, vergeetachtigheid, depressie, angsten en concentratieproblemen. Bij acupunctuur vindt hetzelfde plaats, alleen dan maakt de persoon gebruik van naalden.
Van de “Bonumans” kreeg ik adviezen om een “kratafel” (offerritueel) te organiseren, sieraden te dragen die volgens hen mijn geest (jeje) zouden versterken, want volgens hen was mijn geest zwak. Met sieraden bedoel ik: halskettingen, ringen die voorzien zijn met bepaalde stenen (Alla Kondre), armbanden in de vorm van slangenkoppen en verschillende soorten amuletten. De “Bonumans”schreven mij ook voor om witte kleren te dragen voor de “Kromanti Winti” (luchtgeest), ik moest ook rode kleren voor de “Ingi Winti” (water- of bosgeest). Met al deze kleren moest ik slapen, om deze geesten te versterken in mij. Verder moest ik ook verschillende “Baden” (baden is water over je heen gooien, wat ritueel is voorbereid) nemen met geurtjes zoals: Floridawater, pompia, zeven geesten en verschillende oliesoorten. Ik moest ook baden met verschillende bosbladeren, om deze geesten te versterken. Al deze rituelen hielpen niet, ik werd er alleen maar zieker van. Hierdoor adviseerden de “Bonumans” mij dat ik naar Suriname moest gaan, omdat mijn roots daar ligt.
Ik ben verschillende keren naar Suriname gereisd om te baden. Ook heeft de Bonuman mij gebaad met een kip. De “Bonuman” zei dat al mijn klachten, frustraties, ziekten en pijnen dan uit mijn lichaam zouden gaan en daarna in de kip zouden komen. Na al die baden ging mijn gezondheid maar niet vooruit. Op den duur voelde ik geen grond meer onder mijn voeten.
Het reizen en het baden koste mij belachelijk veel geld. Die “Bonumans” werden er alleen maar beter van terwijl het met mij alleen maar slechter ging! Ze verkochten mij de raarste spullen die ik in mijn huis moest plaatsten, zoals: “Tapu” (bescherming), “Pimba” (een soort fijn wit zandpoeder), “Pangi” (bewerkte kledij voor een bad), flessen die volgens hen magische inhoud hadden die mij zouden beschermen tegen allerlei onheil. Ik kreeg ook verschillende toverspreuken voorgeschreven die ik moest uitspreken bij het drinken van de “Tapu”. Ik moest dan zeggen: “a go” (gelukt). Van al die drankjes kreeg ik alleen maar maagklachten in de plaats van beterschap. Het borrelde alleen maar geesten in mijn maag. De klachten bleven alsmaar toenemen. Ik onderging een kijk operatie in het ziekenhuis, maar de specialisten vonden niets. Ik ben daarna weer naar een “Bonuman” gegaan en zij adviseerde mij om “Kratafel” te organiseren (een spijs offer om samen met mijn familie, vrienden en voorouders geesten te eten). Ik moest ook samen met “Bonumans” offermanden met inhoud in de rivier leggen. Dit offer was bestemd voor de “Watra Ingi” (watergeesten). Hetzelfde moest ik ook doen in de bossen, voor de bosgeesten. In mijn tuin moest ik een “Tapu” en allerlei verschillende flessen in de grond stoppen en om het gebied te bewaken moest ik een echte kikker plaatsen als bewaker. De “Gron Winti´s” (grondgeesten) in mijn tuin hadden ook “Gron Njang” (voedsel) nodig en ik moest ze dus voeden. Al deze geesten die ik voedde zouden mij dan bescherming, voorspoed en beterschap bezorgen. Op den duur had ik alle geesten van de “Winti’s” (geesten wereld) “Kromanti (lucht geest), Apuku (jaloerse-, lust-, hoeren geest), Piai Ingi (de vorst van water geesten), Pa Winti (geld geest), Aisa si Winti” (de hoogste vors van de grondgeest) gevoed en voorzien van alles wat ze nodig hadden.

Na dit allemaal te hebben gedaan, kwamen ze allemaal achter mij aan en mijn huis zat vol met die onreine geesten (luchtgeesten, watergeesten, grondgeesten en alle soorten die ik niet bij naam ken). Bij deze geesten horen ook Bakroes en Yorka’s, de Bijbel noemt ze onreine geesten, boze geesten en demonen.
Ik begon allerlei rare dingen te zien en te horen in mijn huis zoals: schimmen, schaduwen en op een onverklaarbare manier vielen spullen op de grond in mijn huis. Ik werd erg bang van deze onreine geesten. Ik werd ziek en lag de hele dag in bed. Ik kon bijna niet meer lopen en zuiver denken. Ik werd gekweld door die geesten. Ze gaven mij nachtmerries, ik droomde dat honden achter mij aan rende en mij pakte. Elke keer als ik deze dromen had, werd ik schreeuwend wakker.
Terwijl ik dit allemaal doorstond, las ik elke dag de Bijbel en smeekte God of Hij mij van deze hel kon verlossen. Ik kreeg geen antwoord, maar ik geloofde dat God mij hieruit zou helpen.

Ik wist niet dat ik alleen door Jezus tot God kon roepen en bidden want Jezus zegt in Johannes 14 ver 6:
“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 3 vers 16,
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Nadat ik een “bad” had genomen, kwam ik mijn neef Leon Holder tegen in Suriname die mij over een persoon vertelde die hetzelfde als ik had meegemaakt. De persoon wilde er ook van af komen en zij werd geadviseerd om naar de kerk te gaan en Jezus aan te nemen als haar persoonlijke Verlosser, Geneesheer en Beschermer. De persoon moest daarna afrekenen met al die onreine geesten, door spullen die te maken hadden met afgoderij (“Bonu”) weg te gooien. Na deze getuigenis, voelde ik een opluchting binnen in mij. Ik voelde dat ik de ware oplossing had gekregen. Hij vertelde mij dat ik in Nederland contact kon opnemen met mijn andere neef Edgar Holder die voorganger is in een Christelijke Pinkster gemeente te Hoogvliet. Ik volgde zijn advies en Edgar Holder vertelde mij dat Jezus geneest, bevrijd en verlost. Ik moest alleen maar geloven dat het zou gebeuren in Jezus naam en het gebeurde ook. Hij bad voor mij aan de telefoon en ik voelde verlichting in mij. Die avond heb ik, na lange tijd, heel goed geslapen. ’s Morgens kreeg ik een visioen dat zes spier witte engelen mij voorbij vlogen. Vanaf dat moment wist ik dat Here Jezus leefde en dat ik in Hem moest geloven. Dit was heel vreemd voor mij, want ik had daarvoor nooit zo’n droom gehad of zo vredig gevoeld.

Vanaf dat moment ben ik gaan beseffen dat ik God moest gaan dienen. Ik bezocht diensten en er werd voor mij gebeden. Ik bezocht ook een huiskring en daar werd ook veel voor mij gebeden. Ik besefte toen dat het onmogelijk was om twee heren te dienen, want de Bijbel zegt ook bij Matteus: 6 vers 24; “niemand kan twee Heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten”. Dus ik wist dat ik één moest haten. U kan niet “Winti” dienen en God dienen. Het is de één of de ander, want die twee horen niet bij elkaar.
Tijdens de gebeden die voor mij werden gebeden bij de huiskring, ontving ik mijn bevrijding. Met bevrijding bedoel ik dat al die “Winti’s” (onreine geesten) uit mijn lichaam gingen in de naam van Jezus. Thuis had ik alle spullen die te maken hadden met “Bonu”, afgoderijen en toverij weggegooid. De pangi, kalebas, pimba, flessen met “Tapu” er in, Tapu, prapi, Florida water, pompea, zevengeesten, oliesoorten, drievoetpot, jaloerse stoel, koperen bekken, al mijn gouden ringen, armbanden en de gouden kettingen, álles heb ik weggegooid. Na al die spullen weg te hebben gegooid was ik werkelijk vrij van al die onreine geesten, ik was opgelucht en blij! Al die Winti’s, bakroes en yorka’s (onreine geesten) zijn weg gerend in de Naam van Jezus en door het Bloed van Jezus.

Lieve lezers, u moet niet denken dat het jammer is om het weg te gooien. U moet het ook niet aan iemand anders geven, want anders geeft u die persoon al die problemen die jij had. Gooi het gewoon weg, in de naam van Jezus en dan zal bevrijding en genezing plaats vinden.

God waarschuwt ons in Zijn Woord in Exodus:20 vers 3 t/m 5; “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is, Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij die haten,
Hiermee bedoeld God dat voor alles wat de ouders, voorouders en u zelf gedaan hebt dat tegen de wil van God is, moet u en de kinderen van uw nageslacht ervoor boeten.

Nu pas begrijp ik wat God hiermee bedoeld. Ik had dit vaak gelezen, maar ik begreep niet wat God hiermee bedoelde. Ik dacht niet dat ik verantwoordelijk was voor de daden van mijn ouders en voorouders, maar in de Bijbel staat dat wij juist verantwoordelijk zijn voor al hun daden. Gods Woord is de waarheid.

Onder vloek versta ik, overeenkomstig de definitie van John Hofman: een boven natuurlijke, onzichtbare kracht die doorwerkt van geslacht tot geslacht.

Na deze ervaring wil ik een ieder waarschuwen om ver van afgoderij te blijven. Als u eenmaal een bad neemt blijft u maar baden, u bent er dan aan verbonden. Na een bad geven deze geesten u een zogenaamd goed gevoel of een droom met daarin een bevestiging dat het geslaagd is. Ook geven deze onreine geesten u of de “Bonuman” in een droom een bevestiging dat het ritueel geslaagd is, maar ondertussen bent u bedrogen uitgekomen en zwaar beladen. Na verloop van tijd zult u merken dat het erger met u wordt. De problemen zoals: familieproblemen, ruzies in het gezin, scheiding, ziekten, relatieproblemen, depressie, slaapproblemen, angsten en allerlei andere spanningen worden niet opgelost.

God zegt in Zijn woord in Exodus 22 vers 20: Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.
Hiermee bedoeld God dat Hij rechtvaardig is en dat Hij zal straffen degene die aan afgoderij deelneemt. Door wat de Here zegt in Zijn Woord, wist ik dat ik bijna dood was. Toen ik dit besefte, werd ik heel erg bedroefd. Ik heb een lange tijd hierover gehuild, want nu weet ik dat Gods waarschuwingen en beschouwingen waarheid zijn. Ik heb gezien dat God Zijn waarschuwingen uitvoert, want God meent wat Hij zegt, omdat Hij naijverig is, eerlijk en oprecht. Hij is altijd hetzelfde en Hij veranderd nooit. Hij houdt zich altijd aan Zijn beloftes. Al het kwade en het goede ziet Hij. Voor Hem kunt u niets verborgen houden . Ik heb zo’n spijt van wat ik mijn vrouw en kinderen heb aangedaan. Ik had mijn tijd verspild aan alles wat niet van God was. Ik ben God vanuit het diepste van mijn hart en ziel gaan dienen.

In de Bijbel: Deuteronomium 18 vers 10 t/m 14:
Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw God; want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de Here, uw God, dit niet toegelaten.

Het prijskaartje van afgoderij is verwoesting, ellende, teleurstelling, pijn, verdriet, vernietiging en uiteindelijk de dood. Afgoderij brengt u rechtstreeks naar de hel.
Laat geen Bonuman, waarzegger, paranormaal (niet normaal), handlezer, magnetiseur en dit soort spiritisme u het zand in de ogen strooien door te zeggen dat het uit God komt. God doet hier niet aan mee! Enkele van ze hebben een Bijbel bij de hand om u te misleiden dat hun werk uit God komt, maar dit is allemaal misleiding. Zij hebben zelf God nodig. Onreine geesten (Winti’s) krijgt u niet van God. God is uw vader en Hij beschermt u. Winti’s onreine geesten erft u van uw voorouders, omdat zij zich hiervoor hebben opengesteld in het beginne van de schepping. Lees de Bijbel Genesis 3.

Afgoderij is geen cultuur. Cultuur is het geheel van tradities, normen en waarden die mensen doorgeven aan generaties om te overleven.

Als uw kind ziek is en u raadpleegt een “Bonuman” daarover, dan zal hij u adviseren om uw kind te verkopen aan een familielid of een kennis. Dat is mij ook overkomen, maar de problemen van mijn kind werden niet opgelost. Hij kreeg andere klachten zoals: angst, nachtmerries en hij zag onverklaarbare dingen.
Wanneer u dat doet, verkoopt u de ziel van uw kind. Als het ware offert u uw eigen kind op. In het natuurlijk is het kind nog bij u, maar geestelijk is het niet meer uw kind.

Ook voor mensen die in de gevangenis zitten zegt de “Bonuman” dat ze wel vrij kunnen komen. Als zo’n iemand eerder vrijkomt met behulp door toverij of afgoderij dan moet hij ook vrij komen van al de geesten die hem hebben geholpen. Dan is zo’n persoon gebonden aan allerlei geesten, die een “Bonuman”zelf niet kan terug fluiten. De “Bonuman” kan deze geesten alleen oproepen en geven, maar hij kan u er niet van bevrijden. Alleen Jezus Christus, Zoon van God kan u hiervan bevrijden en verlossen.

Soms word ook bij huwelijks- relatieproblemen de “Bonuman” of helderziende (tarot kaarten) geraadpleegd, omdat de partners elkaar niet meer zien zitten. De “Bonuman” bereid dan een fregitiwatra (water of een bad om te vergeten), een fregiti-eksi (een ei om te vergeten). De persoon waarvoor de rituelen zijn bereid zal dan nooit meer een vaste relatie kunnen krijgen. Het woord dat ze hebben uitgesproken zal standhouden. In de Bijbel staat: Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Spreuken 18 vers 21.

Ook het uitroken van uw huis (b.v. met wierook of rituele geuren) zal geen uitkomst geven. De boze geesten vluchten hier niet van. Alleen in de naam van Jezus en door het Bloed van Jezus vluchten ze.

Ook wil ik iedereen waarschuwen voor het drinken of het plaatsen van een Tapu (bescherming), in de auto, in uw tuin, aan uw lichaam, in uw bedrijf of in uw huis. Deze geesten die u moeten beschermen, zullen hun loon vragen van u en uw nageslacht. Hiervoor betaald u een hele hoge prijs (ellende) en dit alles zullen uw nageslachten achtervolgen. Hier is God niet blij mee, Hij wilt ons redden, beschermen en ons gelukkig maken. Hij is alles wat we nodig hebben!
Ook wil ik iedereen waarschuwen voor de loge, court, forrester, rozekruiser en vrijmetselaarij. Deze zijn zeer occulte(afgoderij) organisaties. Want God fluistert geen geheimenissen met bepaalde gebaren, God heeft geen geheime orders met rangen en een of andere hoek of donkere ruimtes, zodat niemand kan horen wat Hij bedoelt. God is licht en Hij spreekt openlijk. In Hem is geheel geen duisternis! Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Johannes 8:12.

God heeft iedereen lief. Hij is de schepper en Hij haat de zonde en zo bid ik voor een ieder op aarde. Zelfs mijn tegenstander die mij probeerde te vermoorden heb ik vergeven en de “Bonumans” heb ik ook vergeven. Ik bid de Here dat zij ook gered zullen worden en dat ze ook het licht mogen zien, dat Jezus alleen de Geneesheer, Verlosser en Redder is.

Tot slot wil ik zeggen dat als u afgerekend hebt met alles in de naam van Jezus en al uw afgoderij spullen weggooit in de naam van Jezus (als u niet weet hoe u het moet doen, vraag het dan aan een voorganger van een volle evangelische gemeente). Bekeert u en neem Jezus in uw hart. Vraag vergeving voor al uw zonden en ongerechtigheden. Dan zult u zien dat u een ander mens wordt en dat u rust, vreugde en liefde, blijdschap zult ontvangen. Vraag de Here Jezus om in uw hart te komen en te blijven en dat u Hem wilt aannemen als uw Redder en Verlosser. Ga op uw knieën en Hij zal u horen. Als u rein en heilig voor God leeft, hoeft u niet meer bang te zijn en te vrezen. Want de Here Jezus (Gods Zoon) is voor een ieder aan het kruis gestorven dus ook voor u. Hij heeft de prijs betaald door Zijn kostbare bloed die gevloeid heeft mogen wij nu leven en Hij is wederom opgestaan uit de dood zodat wij eeuwig leven kunnen hebben. Bid elk dag tot God in de naam van Jezus. Vraag en Hij zal u geven. God heeft mij en mijn gezin ook vrij gemaakt. Ik heb nergens meer last van en ik voel me kern gezond. God heeft mij genezen.

Ik zegen een ieder die dit getuigenis leest, dat het uw hart zal veranderen en dat u een nieuw leven zal krijgen met Koning Jezus. Ik hou van jullie allemaal. Mijn vrouw kinderen en ik zelf hebben nooit zoveel blijdschap ervaren als nu we bij onze lieve Vader zijn. Hij is onze Kompas en Voorziener, Hij is alles. We hoeven niet meer in angst te leven, we leggen elke dag in Zijn handen, want als God met u is kan niemand tegen u zijn. We prijzen onze lieve Here elke dag en geven Hem alle eer en glorie, want Hij alleen komt het toe. Dank u Jezus voor onze redding en voor een ieder die na het lezen van dit getuigenis zijn of haar leven aan U geeft.
Jezus is Heer

Jezus Christus ik geloof dat U de Zoon van God bent en dat ik vrij mag zijn, omdat U ook voor mijn zonden aan het kruis bent gestorven. Ik geloof dat U de derde dag uit de dood bent opgewekt en dat U de levende God bent. Here, ik ben fout geweest en ik heb er spijt van! En ik wil U vergeving vragen van al mijn zonden en mijn ongerechtigheden en van alles wat ik verkeerd heb gedaan in Uw ogen. Vergeeft U mij hiervoor Here en reinigt mij met Uw kostbare bloed. Jezus Christus ik wil U aannemen in mijn hart als mijn Redder en mijn Verlosser. Ik wil U volgen al de dagen van mijn leven en zo vraag ik U Vader leid mij op Uw pad, bescherm mij en vul mij met Uw Heilige Geest, zodat ik een heilig leven voor U mag hebben. Ik dank u Almachtig God dat U mij heeft aangenomen als Uw eigen kind. Dank U voor Uw genade en dat u mij hebt vergeven. U geef ik alle eer en glorie!

Amen

Met Gods wil zal er nog een boek volgen met mijn levens verhaal over de onderwereld in Nederland (vrouwen, feesten, mooie auto’s en geld) en waar er enkelen bekenden zijn omgekomen.

God zegen u.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u bellen naar: 08 666 168 (Suriname)
Bij geen gehoor kunt u bellen naar: 08 50 11 73 (Suriname)
Telefoon Nederland: 06 13 896 084 ( NL)

Adres

Hoek Kromme-elleboogstraat /Hoofdweg
Wageningen, District Nickerie
Suriname.

Telefoon

Vragen: 08666168 (Suriname)
Bij geen gehoor: 08501173 (Suriname)
Telefoon Nederland: 0613896084 (NL)

Ondersteuning

Financiële en materiële ondersteuning van Wageningen is hard nodig. Uw bijdrage kan veel betekenen voor het herstel van de leefbaarheid van de getergde kleine stad en het geluk van de jongeren.

Overmakingen naar:

Stichting Nieuw Leven
Rekeningrnr : 8157383
Swiftcode: SURBSRPA

Online doneren klik hier.