De bijzondere missie van Helga en Iwan Holder

Iwan en Helga Holder zijn vanaf het jaar 2005 bezig een bijzondere missie te volbrengen in de plaats Wageningen in Suriname.

Na een turbulent leven met vele, dwalingen beproevingen, ziekte en verwarring, kwam Iwan Holder geheel onverwacht in contact met christenen. Zij , met name zijn neef Edgar Holder, maakten hem duidelijk dat alleen de Here hem uit de ellende, waarin hij terecht gekomen was, kon helpen; niemand anders. Alleen Jezus, de zoon van God, heeft de macht ons de weg naar genezing, een nieuw leven en voorspoed te wijzen. Gehoorzamend aan de roep van de Heer, bekeerde Iwan zich en begon in 2002 een nieuw leven samen met zijn vrouw Helga. Een helder visioen, openbaarde aan hem een boodschap van de Heer. Het ten uitvoer brengen van deze missie, voerde hem en zijn echtgenote Helga Holder naar zijn geboorteplaats Wageningen in Suriname.

In de plaats Wageningen , stichtten zij na een jaar voorbereiding in 2006 de Gemeente Nieuw Leven. Zij, bouwden een Kerkgebouw met de daarbij behorende voorzieningen waaronder; een zendingsgebouw. Samen met tientallen gelovigen leiden zij het jeugd en kinderwerk. Hieronder vallen ondermeer ; het begeleiden van jongeren met het oog op het Evangelie, het ondersteunen van weduwen en wezen.

Iwan en Helga Holder zijn al enkele jaren bezig de Gemeente Nieuw Leven in Wageningen op te bouwen. Dat lukt goed, dankzij de leiding van de Heilige Geest , de medewerking van de gelovigen van Wageningen, steun van gelovigen in Nederland. Na zijn bekering, heeft Iwan zich samen met zijn echtgenote georiënteerd in de kerkelijke pastorale zorg, Bijbelstudie verricht, managementervaring in diverse sectoren opgedaan, is ingezegend als evangelist in de Maranatha Gemeente door zijn voorganger pastor Stanley Hofwijks, om leiding te kunnen geven aan de groeiende Gemeente Nieuw Leven te Wageningen.

Marcus 16:15 ; En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Deze website verschaft u verder alle overige informatie over de Gemeente Nieuw Leven.

Adres

Hoek Kromme-elleboogstraat /Hoofdweg
Wageningen, District Nickerie
Suriname.

Telefoon

Vragen: 08666168 (Suriname)
Bij geen gehoor: 08501173 (Suriname)
Telefoon Nederland: 0613896084 (NL)

Ondersteuning

Financiële en materiële ondersteuning van Wageningen is hard nodig. Uw bijdrage kan veel betekenen voor het herstel van de leefbaarheid van de getergde kleine stad en het geluk van de jongeren.

Overmakingen naar:

Stichting Nieuw Leven
Rekeningrnr : 8157383
Swiftcode: SURBSRPA

Online doneren klik hier.