Een aangrijpende gebeurtenis

Man die zijn vrouw bedriegt met 7 andere vrouwen

Mijn naam is Iwan Holder en ik ben geboren in Suriname district Nickerie op 7 juni 1959. In het jaar 1979 ben ik verhuist naar Nederland. Ik vertel hier een gebeurtenis die in mijn leven heeft plaatsgevonden.

 Ik Iwan Holder, had een diep verlangen om een succesvol en gelukkig leven te leiden. Ik deed mijn best om een goede vader voor mijn kinderen te zijn, maar jammer genoeg zonder succes. Ik had een probleem, ik was een rokkenjager. Ik kon er niet vanaf komen, ik heb mijn leven onderzocht en ben gaan beseffen dat een leven zonder God, hopeloos, doelloos en geen blijvend voorspoed geeft.

Ik had een losbandig leven en thuis deed ik mij voor als een nette vader. Een vader die lief is voor zijn vrouw en kinderen, maar dat was bedrog. Ik leefde voortdurend in angst en ik wist dat het geen stand zou houden om met een geheim te blijven leven. Omdat ik merkte dat ik gebukt ging onder de dagelijkse zorgen en last kreeg van mijn geweten.

Ik was vaak moe en uitgeput van het verborgen houden van mijn geheimen. Ik was bang dat mijn vrouw erachter zou komen, of te ore zou krijgen dat ik een relatie had met zeven vrouwen waarbij ik ook in totaal 17 kinderen bij heb. Ik wist dat als mijn vrouw het te weten zou komen dat de relatie ten einde zou zijn met veel ruzie en ellende.

Ik had het telkens moeilijker om de leugens die ik had verzonnen te onthouden en hetzelfde na te kunnen vertellen. Ik ging emotioneel gebukt onder de verborgenheid (zonden), want dit beheerste mijn dagelijkse leven. Ik had geen rust en dacht aan allerlei manieren om te vluchten naar een andere land om van al die vrouwen af te zijn. Maar ik wist niet waar ik naar toe moest. Ik was ook emotioneel en geestelijk verbonden aan die andere vrouwen en ondanks ik veel pogingen gedaan had om los te komen van die andere vrouwen, was dat helaas niet gelukt. Ik ging steeds weer naar ze terug. Ook als ik ruzie had probeerde ik van alles te bedenken of te verzinnen om toch weer naar ze terug te gaan. Diep in mijn hart wilde ik het niet meer, ik wilde er van af. Maar toch werd ik gedreven om er steeds weer mee door te gaan. Ik vertelde ook aan hun dat ik ermee wilde stoppen, maar hun lukte het ook niet om de relatie te verbreken. Ik dacht steeds weer "waar ben ik aan begonnen, hoe kom ik hieruit!".

Ik kon het niet begrijpen dat ik geen einde aan de relatie met deze vrouwen kon maken en de drang had steeds weer naar ze toe te gaan. Ik ervaarde dat ik met iets bezig was, wat ik helemaal niet wilde doen, maar toch deed ik het. Dus ik deed datgene waar ik zelf een afkeer van had, ik had er zelf geen controle over. Ik voelde me daarom ook een ellendig mens.

Ik was boos op mijzelf geworden en ik had ook geen oplossing om los te komen van deze vrouwen. Ik vroeg om hulp en advies wat ik het beste kon doen. Ik kreeg allerlei adviezen bij hulpverlening, medicijnman (de "Bonuman" bereid dan een fregitiwatra, water of een bad om te vergeten; een fregiti-eksi, een ei om te vergeten). Ik had van alles geprobeerd om ze te vergeten, maar het lukte mij niet. Dit geheim drukte zwaar op mij en kon bijna niet meer functioneren. Ik werd steeds meer vergeetachtig en werd bang dat ik mijn vrouw en kinderen zou roepen met een naam van een van de andere vrouwen en kinderen. Steeds als ik thuis kwam zei ik tegen mijn vrouw dat ik moe was van het werken, of dat ik een zakelijke afspraak had terwijl ik gewoon bij een andere vrouw geslapen had. Ik wist dat het niet lang meer zou duren dat de waarheid naar boven zou komen, want ik had van allerlei kwalen. Ik had nekpijn, vermoeidheid, angst, maagpijn, slapeloosheid, nachtmerries, stress, met andere woorden, ik was op. Ik had psychische klachten en concentratie problemen. Ik had vaak
vreemde dromen zoals honden die achter mij aan renden. Ook kreeg ik dromen dat er een stier achter mij aan rende. Ik wist ook waarvan dit kwam, want ik wilde ander mans vrouwen versieren en misleiden.

Ik bezocht de arts in het ziekenhuis, waarbij ze mij grondig hebben onderzocht, maar er kon geen ziektebeeld gevonden worden of de oorzaak waardoor mijn lichaam niet goed functioneerde. Ik wist van mijzelf dat ik een puinhoop van mijn leven had gemaakt en schaamde mij ervoor om dit aan de arts te vertellen. Ik kreeg medicijnen, maar niks hielp. Ik bleef een jaar lang thuis ziek in bed en deed pogingen om steeds weer naar die andere vrouwen te gaan, maar het lukte mij niet, omdat ik overbelast en vermoeid was. Ik verkeerde in een ernstige burn-out. Ik schreeuwde het uit en riep naar hulp, want ik dacht aan zelfmoord. Ik wilde een einde aan mijn leven maken, maar ergens had ik toch nog een beetje hoop.

Ik las de bijbel in bed tijdens mijn ziekte en andere boeken die over seks en gebondenheid gingen, ik hoopte er een oplossing voor te vinden.

Seks kan onmogelijk zonder geestelijke gevolgen blijven. Door seksueel contact ben je deel van die ander geworden, je hebt jezelf lichamelijk en geestelijk aan die ander gegeven. Als we ons door seksueel contact lichamelijk met iemand verbinden vindt er een geestelijk uitwisseling plaats of overdracht, er ontstaat een onzichtbare band tussen beide zielen of een zielsband. Geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk leidt tot lichamelijke en geestelijke verontreiniging. Een losbandig leven met wisselende seksuele contacten leidt je uiteindelijk naar een ellendig, verwarend en verdrietig leven. Stukje bij beetje wordt je identiteit geroofd; je eer, je waardigheid en je zelfrespect. Seksuele zonden vreten aan je ziel en tasten je identiteit aan. Als er eenmaal een onreine band is ontstaan, dan geef je door deze opening de duivel alle gelegenheid om te stelen, te roven en te slachten. Als je seksuele partner aan afgoderij of toverij heeft gedaan (of doet), is het mogelijk dat je onder invloed komt van de geestelijke machten die de ziel van je partner beheersen en beïnvloeden.
Dat je steeds weer verlangt om zondige daden te verrichten (meer seks en lust).

Het is Gods bedoeling dat seksuele omgang in het huwelijk plaats vind. God zelf heeft het huwelijks verbond ingesteld, waardoor man en vrouw zich veilig aan elkaar kunnen geven. Door het overschrijden van de door God ingestelde leefregels inzake onze relaties, valt Gods bescherming weg, zodat er een toegang ontstaat voor de boze geesten (winties) en er in de geestelijke wereld een onzichtbare, demonische manifestatie kan ontstaan. Waardoor je ook last krijgt van onreine dromen (seks, lust, masturbatie, fantasie).

Je kunt geen seks met iemand hebben, zonder met zijn of haar ziel verbonden te zijn. Er vindt niet alleen een lichamelijke eenheid plaats, want ook de zielen worden één. Er ontstaat een onzichtbare band tussen beide zielen. Een zielsband die niet verbroken kan worden zonder ernstige emotionele en geestelijke schade aan te richten.

Het is beter geen verkering met iemand te beginnen als je er niet enigszins zeker van bent dat je met hem of haar een levenslange relatie aan wilt gaan. Verkeringstijd is het begin van een gezamenlijke voorbereiding op het huwelijk. Anders moeten we er niet aan beginnen.

Met de hulp van Gods Geest zullen we onze gedachten werkelijk kunnen disciplineren en vernieuwen.

Ik las ook in de bijbel dat de gevolgen van zonde ons leven beinvloedt. De Bijbel leert ons echter dat een vloek ook een geestelijke kracht kan zijn die over ons kan komen, ons kan achtervolgen, treffen en vernietigen. Een vloek (koenoe) is een bovennatuurlijke, onzichtbare kracht die doorwerkt van geslacht tot geslacht.

God waarschuwt het volk Israel met de volgende woorden:
Deuteronomium 28:45 "Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat u verdelgd bent, omdat u niet geluisterd hebt naar de stem van de Here, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt".

Ook vertelt de Bijbel ons over het volgende:
1 Johannes 1:9 "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."
Spreuken 28:13 ‘Wie zijn overtredingen bedenkt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.'

Ik deed dingen die een gruwel in Gods ogen zijn. Ik zocht naar geestelijke hulp. Op een dag besloot ik mijn neef op Edgar Holder op te bellen. Edgar is een voorganger van een pinkstergemeente in Hoogvliet. Hij vertelde mij dat Jezus geneest, bevrijd en verlost. Ik moest alleen maar geloven dat het zou gebeuren in Jezus naam en het gebeurde ook. Hij bad voor mij aan de telefoon en ik voelde verlichting in mij. Die avond heb ik, na lange tijd, heel goed geslapen. Vanaf dat moment wist ik dat de Here Jezus leefde en dat ik in Hem moet geloven. Dit was heel vreemd voor mij. Ik volgde daarom het advies wat mijn neef mij had geadviseerd. En het resultaat daarvan is dat ik nu gelukkig, bevrijd en vol blijdschap door de kracht van God ben. Ik ben nu een nieuw mens met een nieuwe toekomst, een toekomst waar ik met vreugde elke dag naar uitkijk, ik ben niet meer dat ellendig mens zonder vooruitzichten.

Lieve lezer het prijskaartje van zonden is verwoestend, ellende, teleurstelling, boosheid, jaloezie, zelfmoord en verdriet. Tot slot wil ik je vertellen dat je alleen in de naam van Jezus vrij kan komen. Ik heb alles beleden aan mijn vrouw. Ik heb haar verteld over de vrouwen die ik had, en de kinderen, en alle leugens die ik haar heb voorgehouden. Het was niet makkelijk en we hebben het heel zwaar gehad. Ik heb veel gehuild, maar ik wil je vertellen dat de waarheid je vrij maakt.

Ik zegen een ieder die deze getuigenis leest, dat het uw hart zal aanraken, ook voor u die zich ellendig voelt door wat voor omstandigheden u ook op dit moment meemaakt. Er is ook voor u hoop en leven en nieuwe vooruitzichten. Het enige wat u moet doen is de Here Jezus aanroepen en Hem vragen om je te verlossen van de situatie waarin u zich in bevindt. Hij zal u helpen. Als u het niet meer ziet zitten in dit leven, denk dan niet aan de dood, maar kies voor een nieuw leven met God die ook van U houdt en u een nieuw leven zonder ellende wil geven. Probeer het en je zult er geen spijt van krijgen.

Mijn vrouw, kinderen en ik hebben nooit zoveel blijdschap ervaren nu wij verlost zijn en God ons een nieuwe toekomst heeft gegeven. Hij is onze Kompas en Voorziener, Hij is alles. We hoeven niet meer in angst te leven, elke dag leggen wij in Zijn handen, want als God met u is kan niemand tegen u zijn. We prijzen onze lieve Here elke dag en geven Hem alle eer en glorie, want Hij alleen komt het toe.

Sinds 2002 ben ik samen met mijn vrouw lid geworden van de Maranatha Ministries in Amsterdam, Nederland, onder leiding van Pastor S.L. Hofwijks. Hier voelen wij ons erg thuis. Dank u Jezus voor onze redding en voor een ieder die na het lezen van dit getuigenis zijn of haar leven aan U geeft.

Jezus is Heer
Jezus Christus ik geloof dat U de Zoon van God bent
en dat ik vrij mag zijn, omdat U ook voor mijn zonden
aan het kruis bent gestorven. Ik geloof dat U de derde
dag uit de dood bent opgewekt en dat U de levende
God bent. Here, ik ben fout geweest en ik heb er spijt
van! En ik wil U vergeving vragen van al mijn zonden
en mijn ongerechtigheden en van alles wat ik verkeerd
heb gedaan in Uw ogen. Vergeeft U mij hiervoor Here
en reinigt mij met Uw kostbare bloed. Jezus Christus ik
wil U aannemen in mijn hart als mijn Redder en mijn
Verlosser. Ik wil U volgen al de dagen van mijn leven
en zo vraag ik U Vader leid mij op Uw pad, bescherm
mij en vul mij met Uw Heilige Geest, zodat ik een
heilig leven voor U mag hebben. Ik dank u Almachtig
God dat U mij heeft aangenomen als Uw eigen kind.
Dank U voor Uw genade en dat u mij hebt vergeven.
U geef ik alle eer en glorie!
Amen

Met Gods wil zal er nog een boek volgen met mijn levens verhaal over de onderwereld in Nederland (vrouwen, feesten, mooie auto's en geld) en waar er enkelen bekenden zijn omgekomen.
God zegen u.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u bellen naar : 08 666 168 (Suriname)
Bij geen gehoor kunt u bellen naar : 08 50 11 73 (Suriname)
Telefoon Nederland : 06 13 896 084 / 00597 75 22 330 (NL)

Adres

Hoek Kromme-elleboogstraat /Hoofdweg
Wageningen, District Nickerie
Suriname.

Telefoon

Vragen: 08666168 (Suriname)
Bij geen gehoor: 08501173 (Suriname)
Telefoon Nederland: 0613896084 (NL)

Ondersteuning

Financiële en materiële ondersteuning van Wageningen is hard nodig. Uw bijdrage kan veel betekenen voor het herstel van de leefbaarheid van de getergde kleine stad en het geluk van de jongeren.

Overmakingen naar:

Stichting Nieuw Leven
Rekeningrnr : 8157383
Swiftcode: SURBSRPA

Online doneren klik hier.